Metody

Metoda Reagowania Ciałem (Total Physical Response) jest tym bardziej przydatna, im niższy jest wiek dzieci. Metoda ta zakłada, że uczniowie pokazują zrozumienie poleceń nauczyciela ruchem lub gestem, a nauczyciel wspomaga swoje polecenia językiem ciała. Dzieci zachęcane są do przedstawiania za pomocą pantomimy i zgadywania znaczenia wyrazów (rzeczowników, przymiotników, czasowników itp.). Metoda ta służy rozwijaniu sprawności słuchania. Jest ona przydatna w nauczaniu tej grupy wiekowej, ponieważ wykorzystuje ruch w nauce języka.

Metoda audiolingwalna (Audiolingual Approach) jest bardzo często wykorzystywana w nauczaniu na poziomach początkowych. Szczególnie przydatne jest powtarzanie za wzorem (nauczycielem lub płytą), chórem i indywidualnie, wielokrotne powtarzanie wyrażeń, zwrotów, słów, zdań dla wyrobienia nawyków językowych oraz uczenie się na pamięć wierszyków, piosenek, stosowanie ćwiczeń rytmicznych dla usprawnienia płynności, wymowy i intonacji. Jest to metoda służąca rozwijaniu zarówno sprawności słuchania, jak i mówienia. Dzięki temu, że wprowadza ona wspólne recytowanie i śpiewanie, zachęca nawet nieśmiałe dzieci do powtarzania tekstów (tj. słów, wyrażeń, zwrotów itd.).

Metoda komunikacyjna (Communicative Approach) jest wykorzystywana w przygotowaniu do mówienia, zachowania się w sytuacjach życia codziennego, zdobywania podstawowych informacji w rozmowie.

Drama to technika aktywnego uczenia się, która wykorzystuje spontaniczną, właściwą naturze dziecka ekspresję aktorską oraz skłonność do naśladownictwa i zabawy. Służy rozwijaniu zdolności komunikacyjnych poprzez harmonijny rozwój osobowości. Jako metoda twórcza, drama uczy samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości w komunikacji, rozwija emocje, wyobraźnię i fantazję, a przede wszystkim wyzwala swobodne mówienie w nauczanym języku (scenki sytuacyjne, teatrzyk; piosenki, wierszyki z podziałem na role itp). Działa na wyobraźnię dzieci i uczy współpracy z innymi, komunikacji i pracy w grupie. W pracy z dziećmi bardzo dobrze sprawdzają się wizualizacja i ćwiczenia relaksacyjne. Polega to na stwarzaniu sytuacji, w których dzieci wyobrażają sobie na przykład inne otoczenie lub siebie w innym miejscu. Nauczyciel opisuje dzieciom po angielsku to, gdzie są, jak się czują, a dzieci wyobrażają to sobie. Następnie dzieci opowiadają lub odpowiadają na pytania, czy też biorą udział w scenkach. Tego typu ćwiczenia są okazją do słuchania języka, rozwijają wyobraźnię. Relaksująca atmosfera tego typu ćwiczeń zmniejsza zahamowania w mówieniu.

Praca projektowa (np. plakat, album) to grupowa lub indywidualna praca nad projektem, zbieranie materiałów i przygotowanie prezentacji, a następnie przedstawienie projektu całej grupie i omówienie go po angielsku. Praca projektowa ma prawie zawsze charakter międzyprzedmiotowy lub nawet ponadprzedmiotowy. Wymaga szukania informacji z innych dziedzin i przekazywania ich w języku angielskim. Jest też doskonałym treningiem samodzielności w uczeniu się (np.korzystanie ze słownika), przez co pomaga rozwijać kompetencje kluczowe (poszukiwania).

Metoda naturalna (Natural Approach) – szczególnie przydatna w nauczaniu dzieci – zakłada wyeliminowanie stresu i lęku przed popełnianiem błędów. Uczeń zaczyna od przyglądania się mimice, gestom rozmówcy, mówi dopiero gdy jest gotowy. Najważniejsze jest rozumienie ze słuchu. Metoda dobra dla nieśmiałych i najmłodszych. Zajęcia prowadzone są prawie wyłącznie w języku angielskim, dlatego dzieci uczą się tak, jak uczą się języka ojczystego, czyli w sposób zupełnie niewymuszony i naturalny. Nauczyciel – lektor posługuje się prostym i naturalnym językiem, mówiąc o tym, co się dzieje w danej chwili, stosując wiele mimiki i gestów i powtarzając swą wypowiedź na wiele różnych sposobów.

Nauka poprzez Zmysły (Multi-sensory Approach) to metoda aktywizująca wszystkie zmysły, której rezultatem jest nauka poprzez zabawę. Stosowane techniki odpowiadają emocjonalnym i intelektualnym potrzebom i możliwościom dzieci np. nauka przymiotników po angielsku: miękki, puszysty, gładki – dziecko uczy się słów jednocześnie dotykając takich powierzchni.

200 zł rabatu

girls-4 Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Zapraszamy :)