O szkole

W 2006 roku rozpoczęliśmy działalność w samym centrum Białegostoku jako English Colours Group Sp. z o.o. W 2015 stworzyliśmy nową szkołę dla dzieci – KidsLandia. W nauczaniu dzieci łączymy techniki nowoczesne z metodami tradycyjnymi. Korzystamy z autorskiej metody „Angielski przez sztukę”, która łączy naukę języka angielskiego z rozwijaniem zdolności muzyczno-plastycznych.
Dzięki doskonałej kadrze, która dodatkowo współpracuje z rodzicami dzieci, uczniowie są zmotywowani i zaangażowani w naukę.

KidsLandia oferuje:

 • spójne pod względem wieku i poziomu językowego grupy
 • ciekawe i ambitne materiały edukacyjne, wykraczające poza ogólnie przyjęte standardy
 • zaangażowanie dzieci w projekty łączące edukację językową z edukacją muzyczną i plastyczną

Prowadzimy również zajęcia dla młodzieży (kursy ogólne, gimnazjalne, maturalne,egzaminacyjne).
Od początku istnienia Szkoły naszą dewizą jest dbałość o indywidualne postępy każdego ucznia.
Współpracujemy z renomowanymi wydawnictwami: Oxford University Press, Pearson, Macmillan, Express Publishing.

Do dyspozycji słuchaczy mamy:

 • piękną i kolorową szkołę w samym centrum miasta
 • miłą obsługę
 • pełnych entuzjazmu i pomysłów lektorów
 • doświadczenie i rzetelną wiedzę

Kryteria, na podstawie których dobieramy naszą kadrę:

 • odpowiednie wykształcenie (studia wyższe w zakresie nauczania języka angielskiego)
 • doświadczenie w pracy z dziećmi (szczególnie w szkole językowej)
 • pozytywne przejście procesu kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna, lekcja próbna)
 • uzyskiwanie dobrych ocen podczas wizytacji metodycznych na zajęciach
 • regularne dokształcanie się

Uczymy od razu w języku angielskim
Już od pierwszych zajęć lektor posługuje się praktycznie wyłącznie językiem angielskim. Wymaga tego naturalny sposób przyswajania języka przez dzieci. Już po kilku miesiącach nauki dzieci zapamiętują duży zakres słownictwa i zwrotów. Na lekcjach korzystamy z tablic interaktywnych, płyt CD, DVD, laptopów, 42″ telewizorów LED – co pozwala na dodatkowe utrwalanie materiału oraz intensywniejszy kontakt z językiem.

Utrwalanie materiału

Istotną częścią nauczania jest systematyczne utrwalanie materiału poprzez liczne powtórki na każdych zajęciach, a także regularne testy sprawdzające opracowany materiał. Pracujemy w małych grupach maksymalnie 10 osobowych (grupy wiekowe: 4-7 lat są maksymalnie 6 osobowe), co pozwala na indywidualne podejście do każdego ucznia. Zakwalifikowanie do grupy poprzedza rozmowa kwalifikacyjna. Grupy tworzymy na podstawie stopnia zaawansowania językowego oraz wieku uczniów. Ze strony uczniów oczekujemy systematyczności i zaangażowania w proces nauki. Bez tego oraz bez ścisłej współpracy ucznia z lektorem oraz bez stałego monitorowania przebiegu nauki trudno jest osiągnąć zamierzony cel. Z pewnością regularne testy, możliwość konsultacji z metodykiem i lektorem pomogą każdemu uczniowi w osiągnięciu założonego umiejętności językowych.

Na naszej stronie internetowej rodzice mają możliwość sprawdzenia frekwencji, jak również osiągnięć swoich dzieci (wyniki testów). Osoby, które były nieobecnie na zajęciach mogą „nadrobić” zaległości korzystając z opcji Nauka-on line.

Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna.

200 zł rabatu

girls-4 Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Zapraszamy :)